Khu nghỉ dưỡng trong Kinh thành Huế và nỗi lo bảo tồn di sản

Dự án Nama (khoanh rào tôn) nằm trong khoanh vùng bảo vệ di tích Khâm Thiên Giám cạnh Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ
Dự án Nama (khoanh rào tôn) nằm trong khoanh vùng bảo vệ di tích Khâm Thiên Giám cạnh Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ
Dự án Nama (khoanh rào tôn) nằm trong khoanh vùng bảo vệ di tích Khâm Thiên Giám cạnh Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ
Lên top