Không tổ chức khai ấn, Đền Trần Nam Định sẽ phát ấn khi nào?

Lên top