Không nên tổ chức tiệc tùng trong hang động vịnh Hạ Long