Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không cướp được lộc, người dân “bao vây” bảo kiếm ở lễ khai ấn đền Trần