Khởi động cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung năm 2021

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo làm việc. Ảnh: Phạm Học
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo làm việc. Ảnh: Phạm Học
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo làm việc. Ảnh: Phạm Học
Lên top