Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khởi động chương trình Festival Biển Nha Trang 2017