"Khối bê tông" xấu xí trên đỉnh Mã Pì Lèng: Cục di sản văn hoá lên tiếng

Lên top