Khoan núi mở đường ở Chùa Hương khiến người dân bức xúc?

Cáp treo được vận hành tại Chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội.
Cáp treo được vận hành tại Chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội.