Khó cấp phép sổ đỏ mới cho dinh thự “vua Mèo”

UBND tỉnh Hà Giang chưa nghĩ đến việc cấp sổ đỏ mới cho dinh thự "vua Mèo". Ảnh: T.H.
UBND tỉnh Hà Giang chưa nghĩ đến việc cấp sổ đỏ mới cho dinh thự "vua Mèo". Ảnh: T.H.
UBND tỉnh Hà Giang chưa nghĩ đến việc cấp sổ đỏ mới cho dinh thự "vua Mèo". Ảnh: T.H.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top