Khi “Hương vị tình thân” bắt trend sao kê từ thiện

Khán giả thích thú khi "Hương vị tình thân" bắt trend sao kê từ thiện. Ảnh: NSX.
Khán giả thích thú khi "Hương vị tình thân" bắt trend sao kê từ thiện. Ảnh: NSX.
Khán giả thích thú khi "Hương vị tình thân" bắt trend sao kê từ thiện. Ảnh: NSX.
Lên top