Khi chuyện sao kê tiền từ thiện của nghệ sĩ Việt trở thành "trào lưu"

Loạt nghệ sĩ Việt bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Ảnh: CTCC.
Loạt nghệ sĩ Việt bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Ảnh: CTCC.
Loạt nghệ sĩ Việt bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Ảnh: CTCC.
Lên top