Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khen chê, tranh cãi không dứt vì “Tấm Cám” bị loại khỏi hệ thống rạp lớn nhất VN