Khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top