Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh thành ngọn hải đăng- biểu tượng chủ quyền biển đảo giữa Đường sách TPHCM