Khánh Ly mời Hồ Ngọc Hà song ca trong live concert đầu tiên ở TPHCM