Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Ly hồi tưởng lại cuộc đời viễn xứ, lang bạt đất khách quê người