Khánh Ly hồi tưởng lại cuộc đời viễn xứ, lang bạt đất khách quê người