Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hòa: Một người dân công bố bộ tượng Phật thời nhà Trần