Khám phá tương ớt độc đáo có 1-0-2 từ “vùng đất tuyết” Nhật Bản