Khám phá chợ Giáng sinh tại Pháp

Người dân tại đây vẫn nâng cao ý thức phòng dịch do đó mặc dù không bắt buộc nhưng đa số mọi người vẫn đeo khẩu trang. Ảnh: Linh Linh
Người dân tại đây vẫn nâng cao ý thức phòng dịch do đó mặc dù không bắt buộc nhưng đa số mọi người vẫn đeo khẩu trang. Ảnh: Linh Linh
Người dân tại đây vẫn nâng cao ý thức phòng dịch do đó mặc dù không bắt buộc nhưng đa số mọi người vẫn đeo khẩu trang. Ảnh: Linh Linh
Lên top