Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai trương cùng lúc hai nhà sách Phương Nam