Khai mạc triển lãm nghệ thuật “Ấn Độ - Việt Nam - Những màu sắc của tình yêu”