Khai mạc triển lãm ảnh “Trường Sa xin đến một lần”