Khai mạc triển lãm ảnh, phim về cộng đồng ASEAN tại Việt Nam

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh, phim trong cộng đồng Asean tại TP Nha Trang ( Khánh Hòa). Ảnh: P.L
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh, phim trong cộng đồng Asean tại TP Nha Trang ( Khánh Hòa). Ảnh: P.L
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh, phim trong cộng đồng Asean tại TP Nha Trang ( Khánh Hòa). Ảnh: P.L
Lên top