Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai mạc LHP quốc tế Hà Nội lần thứ IV - HANIFF 2016: Chưa đậm chất điện ảnh!