Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2019.
Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2019.
Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2019.
Lên top