Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai mạc “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội”

Nghệ nhân người Mông dệt vải lanh.
Nghệ nhân người Mông dệt vải lanh.