Khai hội Xuân chùa Keo - Thái Bình 2020

Trò chơi truyền thống kéo lửa thổi cơm được người dân Thái Bình lưu truyền qua nhiều thế hệ là một trong những hoạt động đặc sắc của lễ hội xuân Chùa Keo 2020. Ảnh KL
Trò chơi truyền thống kéo lửa thổi cơm được người dân Thái Bình lưu truyền qua nhiều thế hệ là một trong những hoạt động đặc sắc của lễ hội xuân Chùa Keo 2020. Ảnh KL
Trò chơi truyền thống kéo lửa thổi cơm được người dân Thái Bình lưu truyền qua nhiều thế hệ là một trong những hoạt động đặc sắc của lễ hội xuân Chùa Keo 2020. Ảnh KL
Lên top