Khả Ngân cảm động vì được Thanh Sơn chăm sóc khi tham gia "11 tháng 5 ngày"

Thanh Sơn, Khả Ngân là 2 khách mời của "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 10. Ảnh: VTV.
Thanh Sơn, Khả Ngân là 2 khách mời của "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 10. Ảnh: VTV.
Thanh Sơn, Khả Ngân là 2 khách mời của "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 10. Ảnh: VTV.
Lên top