Kazuo Ishiguro: Chủ nhân của những áng văn dạt dào xúc cảm

Kazuo Ishiguro - chủ nhân giải Nobel Văn học 2017. Ảnh: Guardian
Kazuo Ishiguro - chủ nhân giải Nobel Văn học 2017. Ảnh: Guardian