Kaity Nguyễn "Gái già lắm chiêu V" có gì ở tuổi 22?

Kaity Nguyễn trưởng thành hơn ở tuổi 22. Ảnh: NSCC.
Kaity Nguyễn trưởng thành hơn ở tuổi 22. Ảnh: NSCC.
Kaity Nguyễn trưởng thành hơn ở tuổi 22. Ảnh: NSCC.
Lên top