Jack, Sơn Tùng, Mỹ Tâm và Hoài Lâm trở lại: Ồn ào, hoài niệm đi kèm mới mẻ

Jack, Sơn Tùng, Mỹ Tâm, Hoài Lâm trở lại đường đua Vpop. Ảnh: NSCC, MV
Jack, Sơn Tùng, Mỹ Tâm, Hoài Lâm trở lại đường đua Vpop. Ảnh: NSCC, MV
Jack, Sơn Tùng, Mỹ Tâm, Hoài Lâm trở lại đường đua Vpop. Ảnh: NSCC, MV
Lên top