Jack nhìn nhận về bản thân: "Nổi tiếng hay không, tôi cũng cô đơn"

Jack nhận mình là một người cô đơn. Ảnh: NSCC.
Jack nhận mình là một người cô đơn. Ảnh: NSCC.
Jack nhận mình là một người cô đơn. Ảnh: NSCC.
Lên top