Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

In lậu ca khúc cấm lưu hành có thể bị phạt đến 25 triệu đồng