Huỳnh Dũng Nhân “kỷ niệm một lần được sống trên đời”

Bìa cuốn thơ “Tự tình với Facebook” của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Ảnh: T.L
Bìa cuốn thơ “Tự tình với Facebook” của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Ảnh: T.L
Bìa cuốn thơ “Tự tình với Facebook” của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Ảnh: T.L
Lên top