“Huyền thoại Vũng Rô” - lời tri ân gửi đến những anh hùng liệt sĩ

Chương trình "Huyền thoại Vũng Rô" gửi gắm lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27.7. Ảnh: VTV
Chương trình "Huyền thoại Vũng Rô" gửi gắm lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27.7. Ảnh: VTV
Chương trình "Huyền thoại Vũng Rô" gửi gắm lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27.7. Ảnh: VTV
Lên top