Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huyền thoại Modern Talking được tặng cúc họa mi khi đến Hà Nội