Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Huyền My lên tiếng khi bị chê thiếu thân thiện, lép vế ở Hoa hậu Hòa Bình thế giới