"Hương vị tình thân" và 4 điểm đáng tiếc ở chặng cuối

Thy bị đánh giá cố chấp ở chặng cuối "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX
Thy bị đánh giá cố chấp ở chặng cuối "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX
Thy bị đánh giá cố chấp ở chặng cuối "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX
Lên top