"Hương vị tình thân": Loạt nhân vật mới sẽ tạo sóng gió, hứa hẹn gay cấn?

Các nhân vật mới hứa hẹn tạo sóng gió ở "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX.
Các nhân vật mới hứa hẹn tạo sóng gió ở "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX.
Các nhân vật mới hứa hẹn tạo sóng gió ở "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX.
Lên top