Hương vị tình thân: Đường dài... thấy ngựa bớt hay!

Hương vị tình thân đang bị khán giả phàn nàn vì nhiều tình tiết thừa. Ảnh: NSX.
Hương vị tình thân đang bị khán giả phàn nàn vì nhiều tình tiết thừa. Ảnh: NSX.
Hương vị tình thân đang bị khán giả phàn nàn vì nhiều tình tiết thừa. Ảnh: NSX.
Lên top