Hương Tràm: "Tôi sẽ cố không khóc khi đón Tết xa nhà"

Hương Tràm tiết lộ rất nhớ Việt Nam. Ảnh: NSCC.
Hương Tràm tiết lộ rất nhớ Việt Nam. Ảnh: NSCC.
Hương Tràm tiết lộ rất nhớ Việt Nam. Ảnh: NSCC.
Lên top