"Hướng dương ngược nắng": Nhân vật Bạch Cúc đáng thương hay đáng trách?

Hình tượng Bạch Cúc của NSND Thu Hà trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Hình tượng Bạch Cúc của NSND Thu Hà trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Hình tượng Bạch Cúc của NSND Thu Hà trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Lên top