Hướng dương ngược nắng: Không chỉ có nỗi đau của Châu!

Mỗi nhân vật trong "Hướng dương ngược nắng" đều có nỗi đau riêng. Ảnh: ĐPCC.
Mỗi nhân vật trong "Hướng dương ngược nắng" đều có nỗi đau riêng. Ảnh: ĐPCC.
Mỗi nhân vật trong "Hướng dương ngược nắng" đều có nỗi đau riêng. Ảnh: ĐPCC.
Lên top