"Hướng dương ngược nắng": Diễn viên, nhân vật đều "lột xác" có tạo bất ngờ?

"Hướng dương ngược nắng" có nhiều bất ngờ ở chặng cuối. Ảnh: NSX.
"Hướng dương ngược nắng" có nhiều bất ngờ ở chặng cuối. Ảnh: NSX.
"Hướng dương ngược nắng" có nhiều bất ngờ ở chặng cuối. Ảnh: NSX.
Lên top