Hướng đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc: TCDL giới thiệu “Việt Nam: Đi để yêu”

Vẻ đẹp Việt Nam được quảng bá trong video clip "Việt Nam: Đi để yêu". Ảnh: cắt clip
Vẻ đẹp Việt Nam được quảng bá trong video clip "Việt Nam: Đi để yêu". Ảnh: cắt clip
Vẻ đẹp Việt Nam được quảng bá trong video clip "Việt Nam: Đi để yêu". Ảnh: cắt clip
Lên top