Hưng Yên đón bằng di tích lịch sử văn hóa chùa Nhân Lý

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên  trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Nhân Lý cho xã Nguyễn Trãi.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Nhân Lý cho xã Nguyễn Trãi.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Nhân Lý cho xã Nguyễn Trãi.
Lên top