Huế tím và Huế xanh

Hoa trong hồ Lưu Khiêm- Lăng vua Tự Đức. Ảnh: JUNE TRỊNH
Hoa trong hồ Lưu Khiêm- Lăng vua Tự Đức. Ảnh: JUNE TRỊNH
Hoa trong hồ Lưu Khiêm- Lăng vua Tự Đức. Ảnh: JUNE TRỊNH
Lên top