HTV không xin lỗi và từ chối bồi thường cho nghệ sĩ Duy Phương

Nghệ sĩ Lê Giang trong chương trình Sau ánh hào quang.
Nghệ sĩ Lê Giang trong chương trình Sau ánh hào quang.
Nghệ sĩ Lê Giang trong chương trình Sau ánh hào quang.
Lên top