HTV công chiếu phim tài liệu: “Biên giới Tây Nam - cuộc chiến tranh bắt buộc”