Hơn 200 ấn phẩm báo chí tham gia Hội báo Xuân Kỷ Hợi Đà Nẵng

Cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019
Cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019
Cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top